Nieuwsbrief Seizoensopening Dopharma

SEIZOENSOPENING BIJ DOPHARMA

Beste Ambassadors,

Hieronder informeren wij jullie over de seizoensopening bij Dopharma op, zoals al in jullie agenda’s staat, 9 maart.

We willen jullie echter eerst informeren over de nieuwe (door onze Johan Laros / Altorffer beschikbaar gestelde) flyer, welke jullie hier aantreffen en ook bij de seizoensopening uitgereikt krijgen. Stuur deze door naar jullie fietsvrienden en -kennissen, zodat wij onze club kunnen vergroten.
Daar de rit in 2016 zeer goed is ontvangen, hebben wij de mOOOi West-Brabant tocht op de flyer uitgelicht.

Verder zijn we de website aan het uitbreiden met een “smoelenboek”. Hiervoor maakt Hans van de Maarel op de netwerkavond de foto’s. Ben je niet aanwezig, stuur dan je foto naar info@cawb.nl.

Dan het programma bij de netwerkavond:

  • 19.00 inloop met koffie; Hans van der Maarel maakt van alle Ambassadors een profielfoto voor op de website.
  • 19.30 start programma met presentatie en bedrijfsbezoek Dopharma door Wijnand de Bruijn, directeur/eigenaar van Dopharma
  • Presentatie nieuwe kleding van Bioracer door Svajune Kyburyte (BikeFashionShop)
  • Ca. 20.30 uur:Pauze met uitreiken nieuwe kleding aan degenen die besteld hebben (pasmogelijkheid tbv toekomstige bestellingen). Profielfoto maken.
  • 21:00 Aanvang overige presentaties:
  • Presentatie Bike Fitting door Eric van den Boogaard van Pro4mance.
  • Introductie Ons Brabant Fietst door Gert-Jan Jacobs (provincie Noord-Brabant).
  • Introductie tweedaagse Eiffeltocht door Adriaan van Zijp.
  • Presentatie jaarprogramma 2017 door bestuur.
  • Ca. 22 uur : Afsluiting en aansluitend borrel met tevens nog pasmogelijkheden voor degenen die daar niet aan toegekomen zijn.

Verder is ons al opgevallen dat alle inschrijvingen op de site zijn verdwenen. Wij proberen dit zo spoedig mogelijk op te lossen.
Daar de netwerkavond al zeer snel nadert, willen wij jullie vragen je komst even per mail kenbaar te maken. Dit geldt ook indien je je reeds via de site had aangemeld.

Graag tot 9 maart!

Met vriendelijke groet,
Cycling Ambassadors West-Brabant

Bert Kandel (Voorzitter)
Jos Hereijgers (Secretaris)
Jan Kees van Dommele (Penningmeester)